Upptäck Göteborg

Upptäck Göteborg är en digital guide över kulturmiljöer i det moderna Göteborg. I guiden finner du särskilt värdefulla byggnader och platser som uppförts under åren 1955–1975.

Göteborg har en rik kulturhistoria, samhällsutveckling och bebyggelse, och guiden lyfter fram både unika och tidstypiska karaktärsdrag i den moderna staden. Du får en liten inblick i kunskaperna om Göteborgs kulturarv som finns lagrade i Stadsmuseets databaser och arkiv. Materialet som presenteras kan användas exempelvis för stadsvandringar, stadsstudier, seminarier, utställningar och mötesplatser.

Upptäck Göteborg baserar sig på volym 3 i Göteborgs Stads kulturmiljöprogram. Volym 1 och 2 sammanställer kulturmiljöer som speglar Göteborgs utveckling från 1000-talets början fram till åren 1955–65. De finns tillgängliga på goteborg.se och på goteborgsstadsmuseum.se.

Göteborgs stadsmuseum är en del av Göteborgs Stad

Visa karta